AKTUALNOŚCI

26 KWIETNIA 2017
Szósta rocznica powstania Geotydy. Można o niej pisać elaboraty, ale równie dobrze jej istnienie można krótko podsumować... jako twór, który na przestrzeni tego okresu ukazywał świat w nieco innym ujęciu. I, co najważniejsze, będzie ukazywał nadal.

2 KWIETNIA 2017
Nie wszystkie zamieszczone wczoraj na mapie i w spisie form ochrony przyrody informacje były zgodne z rzeczywistością... promowały one jedynie ideę wciskania kitu w dniu prima aprilis. I tak Kamień Księżycowy nie jest pomnikiem przyrody nieożywionej zlokalizowanym na miejscu pomnika Adama Mickiewicza w Krakowie, Jezioro Rożnowskie - rezerwatem przyrody nieożywionej powstałym w wyniku zalania starego kamieniołomu, a Rysa na Rysach - stanowiskiem dokumentacyjnym w masywie najwyższego szczytu polskich Tatr.

1 KWIETNIA 2017
Ukończony został fragment mapy form ochrony przyrody tworzony przez Fundację Geotyda. Obejmuje on województwo małopolskie, a znalazło się na nim 340 tworów przyrody nieożywionej z tego właśnie regionu. Częściowo "wypełnione" jest także sąsiednie województwo podkarpackie, gdzie zaznaczono wszystkie stanowiska dokumentacyjne oraz rezerwaty przyrody nieożywionej. Mapę uzupełnia spis zamieszczonych na niej obiektów wraz z datą wpisania ich do rejestru; każdy z nich ponadto reprezentuje jedną z kategorii atrakcji występujących w Geotydzie.

21 STYCZNIA 2017
Sanka to niewielka rzeka rozcinająca Garb Tenczyński. Najbardziej znanym "przystankiem" na jej trasie jest Dolina Mnikowska, za którą pochłania Brzoskwinkę - swój największy dopływ. Kres osiąga zaś na krakowskich Bielanach, gdzie po przebyciu nieco ponad 18km wpada do Wisły. Liczba może i nie imponuje, jednak to nie ona odpowiada za walory. Oprócz wspomnianej doliny, w okolicy znane są podobne do niej twory, a przemieszczając się w górę biegu obu tych rzek, ujawniają się zasilające je źródła.
Z wymienionej poniżej czwórki jedno daje początek Brzoskwince, a pozostałe - Sance. Dwa pierwsze objęte zostały ochroną pod postacią pomników przyrody nieożywionej. Taka "personalna" ochrona ominęła wprawdzie dwa kolejne, za to miejsca, w których się znajdują, już takowej podlegają, co można wywnioskować z ich nazw przy okazji wskazujących lokalizacje.
Przy okazji uzupełnione zostały informacje o innych źródłach znajdujących się w obrębie jurajskich parków krajobrazowych powiatu krakowskiego i samego Krakowa. Dodano zawartość rozpuszczonych w nich składników oraz typy wód ustalane na tej właśnie podstawie.
Źródło Jerzy - jeden z początkowych wypływów Brzoskwinki,
Źródło Maryli - w przeszłości wykorzystywane do celów gospodarczych,
Źródło w Dolinie Mnikowskiej - zmieniony antropogenicznie wypływ podzboczowy,
Źródło w Zimnym Dole - jedyne w regionie krakowskim wypływające prosto z jaskini.
Copyright 2011-2017 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia