AKTUALNOŚCI

13 LIPCA 2017
Najczęściej przedstawiane dotychczas jaskinie uformowane zostały w wapieniach. Powstały one w wyniku działalności zjawisk krasowych przy udziale dwutlenku węgla. Jak się jednak okazuje, nie wszystkie jaskinie wymagają tego "sekretnego składnika". Na Ponidziu bowiem, regionie znanym z występowania skał gipsowych, formy te powstały bez jego udziału - w wyniku fizycznego rozpadu siarczanu wapnia na jony w środowisku wodnym. Jest to więc proces prostszy niż chemiczne krasowienie wapieni i dolomitów. Same takie jaskinie zaś wcale nie ustępują "wapieniakom"... co można porównać z rzadkimi w tym rejonie właśnie pustkami wykształconymi w wapieniach.
Tym samym Geotyda wzbogaca się o kolejne nieprezentowane dotychczas powiaty - buski i pińczowski. Obszary ważne na geologicznej mapie, co uwydatnia fakt, że trzy z czterech prezentowanych jaskiń objęte są ochroną jako pomniki przyrody nieożywionej. Czwarta zaś jest najdłuższą taką formą w Polsce... Dwie pozostałe jaskinie również objęto ochroną, jednak administracyjnie należą one już do powiatu kieleckiego, a geologicznie - niemal do Gór Świętokrzyskich.
Jaskinia Lisia - korytarz z bocznym ciągiem udekorowany murawami selenitowymi,
Jaskinia Lubańska - niewielka sala powstała pod powierzchnią morza mioceńskiego,
Jaskinia Nad Stawem - jedyne w jaskiniach gipsowych stanowisko archeologiczne,
Jaskinia Skorocicka - najdłuższa w Polsce grota wykształcona w gipsach,
Jaskinia w Śladkowie - jedna z niewielu jaskiń Ponidzia powstałych w wapieniach,
Jaskinia Żydowska - stające się okresowym wywierzyskiem miejsce schronienia Żydów podczas II wojny światowej.

21 CZERWCA 2017
Istnienie podkrakowskich dolinek ma ścisły związek z działalnością rzek, co już kilkukrotnie zostało ukazane w Geotydzie. Ostatnio - na przykładzie źródeł dających początek ciekom rozcinającym Garb Tenczyński, z których część objęto ochroną jako pomniki przyrody nieożywionej. Podobnie rzecz ma się na Wyżynie Olkuskiej, z tym że tutaj tak chronione źródła występują w niższych częściach dolin; są jakby ostatnie. Łączą je także niska wydajność, czyli wychodzi na to, że znów plasują się na samym końcu zestawień, a także - niesamowite otoczenie. Z prezentowanego szeregu wyróżnia się źródło... ostatnie. Nie zostało ono objęte prawną ochroną, jego wydajność jest stosunkowo duża, a okolica - przekształcona antropogenicznie. Nie znaczy to jednak, że i do niego nie warto się wybrać. Można tam bowiem zaobserwować ciekawe zjawisko...
Źródło Alicji - wypływ ulokowany w chaszczach...
Źródło Antoniego - ...na rozległej terasie...
Źródło w Bolechowicach - ...przy zakolu...
Źródło w Czubrowicach - ...i wśród zabudowań; ze zjawiskiem pulsowania.

26 KWIETNIA 2017
Szósta rocznica powstania Geotydy. Można o niej pisać elaboraty, ale równie dobrze jej istnienie można krótko podsumować... jako twór, który na przestrzeni tego okresu ukazywał świat w nieco innym ujęciu. I, co najważniejsze, będzie ukazywał nadal.

2 KWIETNIA 2017
Nie wszystkie zamieszczone wczoraj na mapie i w spisie form ochrony przyrody informacje były zgodne z rzeczywistością... promowały one jedynie ideę wciskania kitu w dniu prima aprilis. I tak Kamień Księżycowy nie jest pomnikiem przyrody nieożywionej zlokalizowanym na miejscu pomnika Adama Mickiewicza w Krakowie, Jezioro Rożnowskie - rezerwatem przyrody nieożywionej powstałym w wyniku zalania starego kamieniołomu, a Rysa na Rysach - stanowiskiem dokumentacyjnym w masywie najwyższego szczytu polskich Tatr.
Copyright 2011-2017 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia