jednostki geologiczne Polski

SYNKLINORIUM SZCZECIŃSKO-ŁÓDZKO-MIECHOWSKIE

D1 - SYNKLINORIUM (NIECKA) SZCZECIŃSKA
D2 - SYNKLINORIUM (NIECKA) MOGILEŃSKO-ŁÓDZKA
D3 - SYNKLINORIUM (NIECKA) MIECHOWSKIE

Ciągnie się od Szczecina po brzeg Karpat; wypełnione osadami kredy górnej. Jest jednostką depresyjną ostatecznie uformowaną w fazie laramijskiej. Dzieli się na trzy części rozdzielone elewacjami Obornika (za antyklinami Szamotuł i Rogoźna) oraz elewacją Przedborską.

NIECKA SZCZECIŃSKA
Północna część synklinorium granicząca z antyklinorium pomorskim wzdłuż strefy fleksurowo-uskokowej (od Świnoujścia ku południowemu-wschodowi); skrzydła asymetryczne, bardziej strome północno-wschodnie.
Dzieli się na dwie części: północno-wschodnią (o kierunku NW-SE, dużej miąższości kredy górnej (ok. 2500m), podłożu podpermskim na znacznej głębokości, dużej miąższości facji salinarnej (struktury halokinetyczne, liczne antykliny z jądrami wypełnionymi cechsztynem - grzebieniami, słupami, poduszkami solnymi, przebijającymi trias i jurę dolną), świadczącej o tym, że w cechsztynie była tu duża depresja) i południową (blok Gonowa; miąższość kredy 400-600m; tektonika mało urozmaicona; występują spęcznienia solne, na południu - elewacja Obornik złożona z kilku antyklin o kierunku NW-SE, gdzie na powierzchnię podtrzeciorzędową wychodzi jura i kreda dolna (tworzyły się one stopniowo, wpływając na przebieg sedymentacji)).
Surowce: ropa naftowa, iły trzeciorzędowe, gliny czwartorzędowe, wody mineralne (Świnoujście, Kamień Pomorski).
1 Ι 2 Ι 3
Copyright 2011-2017 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia