jednostki geologiczne Polski

SYNKLINORIUM SZCZECIŃSKO-ŁÓDZKO-MIECHOWSKIE

D1 - SYNKLINORIUM (NIECKA) SZCZECIŃSKA
D2 - SYNKLINORIUM (NIECKA) MOGILEŃSKO-ŁÓDZKA
D3 - SYNKLINORIUM (NIECKA) MIECHOWSKIE

NIECKA MIECHOWSKA
Leży między Górami Świętokrzyskimi a monokliną śląsko-krakowską. Część północna - szersza, rozszerza się ku południowi, strop podłoża podnosi się - niecka ulega spłyceniu, kreda - wyklinowaniu i od południa przykrywa miocen zapadliska przedkarpackiego.
Profil stratygraficzny niecki jest niepełny - brak części osadów kajpru, retyku, jury dolnej, górnej i kredy górnej. Podobnie jak w niecce mogileńsko-łódzkiej, ruchy laramijskie spowodowały jej inwersję - w jurze był tu wał, czyli leży na garbie (w podłożu). Asymetryczna; południowo-zachodnie skrzydło łagodniejsze, a na granicy z Górami Świętokrzyskimi uskoki i antykliny laramijskie. Po ruchach laramijskich i dolnotrzeciorzędowej erozji południowa część niecki została obniżona i przykryta miocenem zapadliska przedkarpackiego.
Surowce (związane głównie z miocenem): gips, siarka, wapienie pińczowskie, wody mineralne.
1 Ι 2 Ι 3
Copyright 2011-2017 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia