Baszta Baszta Baszta

BASZTA

Duże odsłonięcie we wschodnim zboczu Baszty powstałe w wyniku erozji i prac górniczych. Występujące tu utwory należą do jednostki magurskiej, strefy krynickiej; powstały w brzeżnej części basenu magurskiego poprzez sedymentację osadów zawiesinowych w głębokim zbiorniku morskim.
Występuje tu kompleks gruboławicowych piaskowców przeławicanych łupkami oraz pakiety cienko- i średnioławicowego fliszu. Utwory te należą do formacji piaskowców magurskich, ogniwa piaskowców z Piwnicznej. Zaobserwować można tu również różnego rodzaju struktury sedymentacyjne, w tym osuwiska podmorskie, a także hieroglify mechaniczne i organiczne na spągowych powierzchniach ławic piaskowców.
źródło informacji
Copyright 2011-2018 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia