Sokolica Sokolica Sokolica

SOKOLICA

Jeden z popularniejszych szczytów północno-wschodniej części Pienin Środkowych. Osiąga wysokość 747m n.p.m., a jej południowa ściana wznosi się ok. 400m ponad koryto przepływającego poniżej Dunajca.
Zbudowana z utworów płaszczowiny pienińskiej. Stratygraficznie są to skały jury górnej i kredy dolnej, litologicznie - wapienie krzemionkowe (rogowcowe). Duża odporność tych skał na procesy niszczące spowodowała, że często występuje tu inwersja rzeźby; i tak Sokolica wraz z sąsiednimi szczytami (np. Trzema Koronami) stanowią strefę synklinalną, górującą nad powierzchnią; strefa antyklinalna zaś (zbudowana ze skał bardziej podatnych na erozję) wykształcona jest w formie dolin.
Copyright 2011-2018 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia