Jaskinia Kryspinowska Jaskinia Kryspinowska Jaskinia Kryspinowska

JASKINIA KRYSPINOWSKA

Jedyna w okolicy Krakowa jaskinia, w której występują stałe podziemne jeziorka. Żyje w nich niewielki skorupiak z rodzaju Niphargus. Od 9 czerwca 1987r. uznawana za pomnik przyrody nieożywionej. Jest jedną z niewielu jurajskich grot położonych na poziomie wód gruntowych. Powstała w uławiconych wapieniach górnej jury zawierających buły krzemienne w warunkach całkowitego wypełnienia korytarzy wodą. Dlatego też jej korytarze przybierają gąbczastą formę; ich siatka jest mocno skomplikowana, a miejscami są one bardzo ciasne. Całkowita ich długość wynosi 225m - "wynik" dość imponujący jak na Jurę.
Otwór jaskini znajduje się na dnie niewielkiego leja. Ma on postać opadającego korytarzyka, który przez 3,5m studzienkę wpada do sali. We wszystkich kierunkach prowadzą z niej liczne przecinające się korytarze. W ścianach występują wypreparowane buły krzemienia i ławice odporniejszego wapienia. Brak w niej nacieków, a dno pokrywają bloki skalne, rumosz i glina.
źródło informacji
Copyright 2011-2018 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia