Skała Kmity Skała Kmity Skała Kmity, Skała Bonerówny i przełom Rudawy

SKAŁA KMITY

Masyw Skały Kmity budują górnojurajskie wapienie skaliste; położony jest on we wschodniej części Garbu Tenczyńskiego; od strony wschodniej i południowej opływa go Rudawa, tworząc Przełom Rudawy. Stanowi wyraźny element dominujący w tutejszym krajobrazie; sama skała "wyrasta" bowiem na wysokość ok. 25m z kilkunastometrowej miąższości utworów czwartorzędowych składających się głównie z otoczaków, okruchów wapieni jurajskich i krzemieni. Osady te przykrywa cienka warstwa młodszych osadów gliniastych. W pobliżu skały charakterystyczne są także lessy związane z plejstoceńskim zlodowaceniem, w których wcięte są boczne dolinki: Niema oraz silnie rozczłonkowana - Grzybowska. Szczyt skały zwieńcza krzyż wstawiony 11.06.1911r. upamiętniający 500. rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem.
Jak głosi legenda, dziedzic Balic - ojciec Olimpii Bonerówny - zwiedziony podstępnymi intrygami nie wyraził zgody na jej ślub ze Stanisławem Kmitą. Dlatego też zrozpaczony rycerz rzucił się w przepaść na galopującym koniu. Olimpię zaś oddano do klasztoru. Według innej wersji podania kochankowie, uciekając przed pogonią, rzucili się w przepaść. Do legendy nawiązują wyryte na skalnej ścianie dwa wiersze. Widoczna jest także liczba 1515 nawiązująca do pierwotnej, zatartej w XIXw. sentencji wykonanej ponoć przez samego Kmitę.
źródło informacji
Copyright 2011-2017 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia