Źródło św. Elizeusza Źródło św. Elizeusza Źródło św. Elizeusza

ŹRÓDŁO ŚW. ELIZEUSZA

Źródło krasowe wypływające z dolnokarbońskiej warstwy wodonośnej. Znajduje się w rezerwatowej części Doliny Eliaszówki, na jej wschodnim zboczu. Woda zasila rzekę Eliaszówkę; jest także wykorzystywana przez pobliski Klasztor Kamedułów Bosych w Czernej do własnych potrzeb. Funkcję pompy transportującej ciecz do eremu pełni budynek znajdujący się tuż powyżej ujęcia.
Copyright 2011-2017 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia