Diable Boisko Diable Boisko Diable Boisko

DIABLE BOISKO

Ukształtowana w formę mostu skalnego skałka zbudowana z gruboławicowych piaskowców ciężkowickich płaszczowiny śląskiej. Charakterystycznym elementem formy jest rozległa jaskinia otwarta z dwóch stron. Genetycznie kształt skałki związany jest z selektywnym odprowadzeniem z niej części materiału wskutek oddziaływania ruchów masowych w czwartorzędzie i procesów wietrzeniowych (podrzędnie). 27 kwietnia 2004r. uznana została za pomnik przyrody nieożywionej.
źródło informacji
Copyright 2011-2017 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia