Szyb w Moczydle Szyb w Moczydle Szyb w Moczydle

MOCZYDŁO

Rezerwat przyrody nieożywionej o powierzchni 16,21ha utworzony w 1995r. Obejmuje on górę Moczydło - wzniesienie zbudowane z węglanowch skał dewonu i permu oraz piaskowców dolnego triasu. Cały masyw pocięty jest gęstą siecią uskoków i spękań, z którymi związana jest żyłowa mineralizacja kalcytowo-ołowiowa.
Rudy ołowiu stanowiły od kilku wieków przedmiot zainteresowania gwarków (szczególnie srebronośna galena). Pozostałości po jej wydobyciu zachowały się na Moczydle do dziś w postaci zarośniętych szpar i szybów górniczych. Szpary są ciągami otwartych stromościennych wyrobisk znaczących kierunek i grubość wyeksploatowanej żyły. Najdłuższe podziemne wyrobisko - sztolnia Św. Jadwigi - miało długość kilkuset metrów. W rezerwacie Moczydło występują także zjawiska krasowe w postaci lejów i zagłębień krasowych.
źródło informacji
Copyright 2011-2017 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia