AKTUALNOŚCI

9 PAŹDZIERNIKA 2020
Do 18 października trwają zapisy na VI edycję Mistrzostw Polski Geotyda. Jest to jedna z nielicznych rywalizacji możliwych do przeprowadzenia w aktualnej sytuacji. Zaplanowano ją na 22 października, a dodatkowe informacje zawarto na stronie Fundacji Geotyda. Udział w niej jak co roku jest bezpłatny, a dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministerstwo Rozwoju dla najlepszych przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz... przechodni miecz św. Eliasza.

2 KWIETNIA 2020
Odkrywane wraz z każdą aktualizacją atrakcje zazwyczaj łączył jeden element. Otóż "wiązała" je administracja. Najczęściej dotyczyła ona sąsiedniego powiatu, bądź województwa. Tych ostatnich zresztą pojawiły się dwa - małopolskie i świętokrzyskie. Dziś jednak premiera dotyczy obiektów zlokalizowanych w województwach z nimi niesąsiadujących.
Oto więc geologiczne perełki znajdujące się nad Morzem Bałtyckim i na szeroko pojętym Śląsku: jaskinia, kamieniołom oraz... zbiór tworów reprezentujących najrzadszą kategorię - procesy. Pierwsza, poza tym iż powstała w piaskowcach, nie wymaga żadnego dodatkowego komentarza. Druga, oprócz tego że jest chroniona jako pomnik oraz rezerwat, również nie. A jeziorka i wydmy? I tu komentarz jest zbędny...
Groty Mechowskie - największa osobliwość Niżu Europejskiego,
Góra św. Anny - twardzielcowe wzgórze stanowiące fragment komina wulkanicznego,
Kolorowe Jeziorka - akweny powstałe w wyniku zamknięcia kopalni eksploatujących łupki pirytonośne,
Wydma Czołpińska - "dwukolorowe"...,
Wydma Łącka - ...i wędrujące wzniesienie powstałe w wyniku akumulacji piasku transportowanego przez wiatr.

29 LUTEGO 2020
Kolejny kamieniołom Wyżyny Miechowskiej to obiekt założony w nieznanej szerszemu gronu wsi o wdzięcznej nazwie, którą noszą zaledwie 3 miejscowości na świecie. Padła już o niej wzmianka przy okazji odsłony jednego ze źródeł, więc tym razem uwaga skupi się na okolicznych - choć administracyjnie należących już do powiatu olkuskiego - atrakcjach, o których również nie jest zbyt głośno.
Do grupy mało popularnych miejsc okolicy Wielkanocy należy malowniczy wąwóz wraz z trzema sąsiadującymi z nim źródłami. Jar znany jest raczej wyłącznie miłośnikom wspinaczki. Im to zapewne swoje nazwy zawdzięczają tamtejsi "mieszkańcy", czyli ostańce zboczowe. Wydają się one wyrażać ich charaktery i postacie. Zupełnie inaczej sprawa wygląda w przypadku wypływów, bowiem nie zostały one nazwane pod wpływem czyjejś fantazji. Ten fakt nie powinien jednak nikogo dziwić, gdyż ciężko byłoby sobie wyobrazić źródło jako np. wampira, który wszak "działa" zupełnie odwrotnie... Dla porządku - wszystkie wymienione niżej wypływy chronione są pod postacią pomników przyrody nieożywionej i zasilają przepływającą w pobliżu Dłubnię.
Wąwóz Ostryszni - asymetryczny jar z nazwanymi ostańcami,
Wielkanoc - kamieniołom założony w miejscowości znanej już od XIV wieku,
Źródło Aleksandry - ulokowane w dnie wąskiej doliny przy uskoku,
Źródło Hydrografów - jedno z najwydajniejszych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej,
Źródło Strusi - silnie przekształcone, ale odratowane przed degradacją.
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2020 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite