AKTUALNOŚCI

28 CZERWCA 2019
Jako skarby Ponidzia przedstawiane już były m.in. jaskinie, kamieniołomy, skałki i źródła pod różnymi postaciami. Dla wszystkich z nich znalazło się miejsce podczas kolejnej wyprawy w ten rejon. Rejon znany także, choć już dla bardziej wtajemniczonych, z występowania lessów. Szczególnie mocno uwidaczniają się one w okolicy Pińczowa, gdzie znajdują się wąwozy wykształcone w tej właśnie skale. W jednym z nich, a w zasadzie w grupie wąwozów, utworzono stanowisko dokumentacyjne. Kwestia ochrony dominuje zresztą przy dzisiejszych odkryciach, gdyż wszystkie z przedstawianych poniżej tworów jej podlegają. Administracyjnie zaś należą do powiatów pińczowskiego i buskiego.
Oprócz wspomnianego wąwozu, na ziemi pińczowskiej stanowisko dokumentacyjne utworzono także w jednym z kamieniołomów, w którym eksploatacja nadal mogłaby być prowadzona. Ziemia buska zaś chroni swoje składniki pod postaciami pomników przyrody nieożywionej. Z jaskiń już niestety niewiele zostało, a ich przyszłość również nie rysuje się w jasnych barwach. Za to wzgórza z zimną wodą stanowią swoistą miniaturkę Ponidzia. Ich urok zaś ukazuje coś, co pewnie niejednemu dotychczas uchodziło uwadze...
Bugaj - zespół wąwozów lessowych przedstawiających okresowy przepływ wody w lessach,
Jaskinie w Kikowie - grupa częściowo zawalonych jaskiń,
Gartatowice - dwa nieczynne kamieniołomy z niewyczerpanymi zasobami,
Zimne Wody - malownicze wzgórza ze źródłem z bardzo zimną wodą.

19 KWIETNIA 2019
Ponidzie swoje bogactwo zawdzięcza także wodom leczniczym. Naturalne ich wystąpienia znane są już od XV wieku, a najstarszy opis wypływów solanki z rejonu Buska-Zdroju pochodzi z 1791r. Udostępniano je w latach późniejszych za pomocą szybów oraz otworów wiertniczych. Pierwsze z nich wykonywano w związku z poszukiwaniem złóż soli kamiennej na początku lat 80-tych XVIII wieku, a do dziś zachowały się informacje o pięciu takich szybach drążonych w latach 1818-27. W żadnym z nich jednak nie napotkano soli kamiennej. Uzyskano za to wypływy wód leczniczych, co z kolei zapoczątkowało zorganizowane lecznictwo uzdrowiskowe prowadzone w tym rejonie. Chodzi o Busko-Zdrój, gdzie wydrążono najstarszy szyb (zlikwidowany w 1971r.) oraz Solec-Zdrój, gdzie zachował się jedyny wykorzystywany do dziś szyb; pełni on funkcję ujęcia wody. Drugi z zachowanych szybów nie jest użytkowany, a pozostałe trzy zlikwidowano.
Przedmiotem dzisiejszego zainteresowania są trzy szyby nieznajdujące się w miejsowościach uzdrowiskowych. Wspomniany wyżej niezagospodarowany szyb ulokowany jest w Gadawie; pozostałe - w Owczarach oraz Szczerbakowie. Najciekawszą ich cehą jest fakt, że wokół nich występuje roślinność halofilna. W związku z tym zostały one objęte ochroną jako rezerwat florystyczny Owczary utworzony w 1959r. oraz - użytek ekologiczy Słone źródło w Szczerbakowie w roku 1995.
Szyb Gadawa - niezagospodarowany szyb "odwiedzany" przez tajemniczą postać,
Szyb Owczary - szyb, z którego woda charakteryzuje się najbardziej zasadowym odczynem,
Szyb Szczerbaków - najgłębszy szyb poszukiwawczy w Europie do początku XIX wieku.
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2019 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite