CZWARTORZĘD
KENOZOIK     TRZECIORZĘD

                      KREDA
                      JURA
MEZOZOIK    TRIAS

                      PERM
                      KARBON
                      DEWON
                      SYLUR
                      ORDOWIK
PALEOZOIK   KAMBR

PREKAMBR

KARBON

Karbon dolny występuje w bloku kieleckim (łupki mułowcowe, łupki ilaste i krzemionkowe z przewarstwieniami tufitów (facja kulmu), z soczewkami i przewarstwieniami wapieni), Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (na wschodzie - facja wapienia węglowego (wapienie); na zachodzie - facja kulmu (piaskowce, mułowce, łupki)), Sudetach (niecka północnosudecka, niecka śródsudecka, depresja Świebodzic, Góry Kaczawskie i Góry bardzkie (flisz)), na Lubelszczyźnie (leży na dewonie; turnej - dolomity, piaskowce i łupki ilaste z przewarstwieniami wapieni; wizen - iłowce oraz wapienie z przewarstwieniami piaskowców i zlepieńców z cienkimi pokładami węgla) i Pomorzu (wapienie i dolomity z podrzędnie występującymi łupkami ilastymi i mułowcowymi, mułowcami oraz piaskowcami). Karbon górny - w Sudetach (warstwy wałbrzyskie w niecce śródsudeckiej (zlepieńce, piaskowce i łupki z cienkimi pokładami węgla), wyżejległe warstwy z Białego Kamienia (zlepieńce i piaskowce z nielicznymi cienkimi pokładami węgla) i utwory bezwęglowe stefanu), na Górnym Śląsku (seria paraliczna (przewarstwiające się osady morskie i lądowe z licznymi cienkimi pokładami węgla), na niej - limniczna (górnośląska seria piaskowcowa z pokładami węgla) i seria mułowcowa z zanikającymi ku górze pokładami węgla), Lubelszczyźnie (namur; paraliczne łupki i piaskowce z przewarstwieniami wapieni i cienkimi pokładami węgla, ponad nimi - limniczne mułowce i piaskowce z pokładami węgla o wartości użytkowej), Pomorzu (lagunowe i jeziorne facje bez pokładów węgla) oraz w Tatrach (późnokarbońska granitoidowa intruzja budująca Tatry Zachodnie i część Tatr Wysokich).
Na powierzchni karbon występuje w Górach Świętokrzyskich, Sudetach i na Górnym Śląsku, zaś pod przykryciem - w całej Polsce pozakarpackiej bez jej północno-wschodniej części. Głównym surowcem jest węgiel kamienny (największe zasoby - Zagłębie Górnośląskie), a eksploatuje się także: towarzyszące mu bentonity, gaz ziemny, ropę naftową oraz surowce skalne: granitoidy (Strzelin, Strzegom) i wapienie (Czatkowice). W utworach karbońskich występują też wody mineralne (Jastrzębie Zdrój, Goczałkowice).
1 Ι 2
Polska w karbonie źródło informacji
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2019 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite