jednostki geologiczne Polski

ANTYKLINORIUM ŚRODKOWOPOLSKIE (WAŁ ŚRODKOWOPOLSKI)

C1 - ANTYKLINORIUM (WAŁ) POMORSKIE
C2 - ANTYKLINORIUM (WAŁ) KUJAWSKO-KUTNOWSKIE
C3 - GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
C4 - ANTYKLINORIUM DOLNEGO SANU

ANTYKLINORIUM DOLNEGO SANU
Jest tektonicznym przedłużeniem Gór Świętokrzyskich w kierunku południowo-wschodnim. W paleogenie było najwyższą częścią antyklinorium środkowopolskiego. Na granicy paleogenu i neogenu, w efekcie ruchów w Karpatach, obszar ten uległ obniżeniu i został przykryty przez zapadlisko przedkarpackie. Trzon antyklinorium zbudowany jest ze skał słabozmetamorfizowanych, silnie zaburzonych łupków i kwarcytów eokambryjskich. Po obu stronach leżą warstwy tworzące jego północno-zachodnie i południowo-wschodnie obniżenia.
1 Ι 2
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2019 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite