jednostki geologiczne Polski

PLATFORMA PREKAMBRYJSKA (WSCHODNIOEUROPEJSKA)

A1 - WYNIESIENIE ŁEBY
A2 - OBNIŻENIE (SYNEKLIZA) PERYBAŁTYCKIE
A3 - WYNIESIENIE MAZURSKO-SUWALSKIE
A4 - OBNIŻENIE PODLASKIE
A5 - WYNIESIENIE ZRĘBOWE PODLASKO-LUBELSKIE

ordowiku; zbiornik pogłębiał się. Wyraźnie zaznaczyły się dwie facje: ilasto-graptolitowa oraz wapienno-trylobitowa. Miąższość: 500-2000m. Pod koniec syluru duża regresja związana z intensywnymi ruchami pionowymi zarówno obniżającymi, jak i wypiętrzającymi. W dewonie cały obszar platformy był lądem. Jedynie w południowej części na małym obszarze sedymentowały osady dewonu dolnego i środkowego, a w części północnej niewielkie osady facji oldredowej. Karbońskie utwory wykształcone są jedynie na wyniesieniu zrębowym podlasko-lubelskim. Dolny to morskie osady - piaskowce, łupki, lokalnie wapienie z wkładkami węgla. Górny to osady lądowe - pokłady węgla przedzielone piaskowcami i łupkami. W dolnym permie platforma, podobnie jak cała Polska, była lądem. W górnym - transgresja morska; nie przykryła jednak całej platformy. Powstały osady dwóch facji: salinarnej z dominacją chlorków sodu i potasu (w strefie Łeby duże złoże soli potasowo-sodowo-wapniowych) i pozasalinarnej (w strefach peryferyjnych anhydryty i dolomity z fauną). Triasowe utwory reprezentowane są przez wszystkie piętra, z tym że górny ma najmniejszy zasięg. Brak tych osadów we wschodniej i południowej części platformy. Dolny to osady lądowe. Pod koniec pstrego
1 Ι 2 Ι 3 Ι 4
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2019 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite