jednostki tektoniczne Polski
STREFA GUTERCHA
STREFA TEISSEYRE'A-TORNQUISTA
        A - PLATFORMA PREKAMBRYJSKA
BCDEF - PLATFORMA PALEOZOICZNA
       C3 - GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
        G - SUDETY
        H - NIECKA GÓRNOŚLĄSKA
      IC4 - ZAPADLISKO PRZEDKARPACKIE
  JKLM - KARPATY

STREFA GUTERCHA

Strefa Gutercha rozciąga się na południowy-zachód od strefy T-T i obejmuje platformę paleozoiczną; na jej obszarze leżą północno-zachodnie części niecki brzeżnej, wał środkowopolski (bez Gór Świętokrzyskich), północno-wschodnia część niecki szczecińskiej i łódzkiej, a na jej południowym-wschodzie znajduje się wschodnia część zapadliska przedkarpackiego.
Podzielono ją na 3 odcinki: północno-zachodni (pomorski; najwęższy (ok. 50km), strefa Moho na głębokości 50km, stosunkowo prosta budowa; dobrze rozwinięta jest tu strefa przejściowa leżąca bezpośrednio nad strefą T-T różniąca się własnościami fizycznymi zarówno od skorupy jak i od górnego płaszcza), środkowy (od Mazowsza; szerokości 70km, strefa Moho na głębokości 50km; dobrze rozwinięta jest tu strefa przejściowa; liczne głębokie rozłamy prostopadłe i skośne do strefy T-T - np. między Kutnem a Skierniewicami), południowo-wschodni (tereny lubelszczyzny i Kotliny Sandomierskiej; najszersza (100km), grubość skorupy 55km; nie stwierdzono tu poziomej warstwy przejściowej, natomiast występuje tu wydłużona strefa o kierunku NW-SE szerokości ok. 25km, na obszarze której nieciągłość Moho prawdopodobnie uległa zniszczeniu wskutek pionowej iniekcji górnego płaszcza w skorupę powodując jej stopienie).
1 Ι 2
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2019 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite