jednostki tektoniczne Polski
STREFA GUTERCHA
STREFA TEISSEYRE'A-TORNQUISTA
        A - PLATFORMA PREKAMBRYJSKA
BCDEF - PLATFORMA PALEOZOICZNA
       C3 - GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
        G - SUDETY
        H - NIECKA GÓRNOŚLĄSKA
      IC4 - ZAPADLISKO PRZEDKARPACKIE
  JKLM - KARPATY

SUDETY

BLOK PRZEDSUDECKI
Rozciąga się na północ od Sudetów między sudeckim uskokiem brzeżnym a strefą dyslokacji Odry. Oddzielił się od głównego pasma w trzeciorzędzie, kiedy zostało ono wydźwignięte jako góry zrębowe, a następnie przykryte osadami trzeciorzędowymi i czwartorzędowymi, przez co - jako obniżona struktura - jest słabiej zbadany.
Miejscami na powierzchni odsłaniają się skały starsze (rejon Sobótki, okolice Strzegomia, Strzelina). Podtrzeciorzędowe struktury bloku podzielić można na część zachodnią (na zachód od kry sowiogórskiej), środkową (część kry sowiogórskiej i metamorfiku Niemczy) oraz wschodnią. W części północnej występuje strefa dyslokacji Odry; w niej - struktury metamorficzne i plutoniczne (intruzje granitoidowe). Na zachodzie bloku peryklina Żar - jednostka przejściowa między niecką północnosudecką a monokliną przedsudecką. Tu utwory krystaliczne zostały obniżone, a na metamorfiku leży perm, trias, trzeciorzęd i czwartorzęd. Na wschodzie bloku - młodsza, obniżona jednostka - niecka opolska wypełniona osadami kredowymi.

SUDETY WSCHODNIE
Należą do struktury śląsko-morawskiej. Utworzone ze skał prekambryjskich i paleozoicznych, leżących między masywem czeskim a blokiem dolnośląskim. Struktura ta ma kształt trójkąta; bok zachodni tworzy nasunięcie ramzowskie, południowy - nasunięcie Karpat fliszowych, północny - monoklina przedsudecka i śląsko-krakowska.
1 Ι 2 Ι 3 Ι 4 Ι 5
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2019 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite