Śnieżka Śnieżka Śnieżka Śnieżka

ŚNIEŻKA

Najwyższy szczyt Karkonoszy oraz Sudetów wznoszący się 1602m n.p.m., choć według najnowszych pomiarów wysokość ta wynosi 1603,296m npm. Należy do Korony Gór Polski i stanowi najwybitniejszy polski szczyt o wartości minimalnej deniwelacji względnej wynoszącej 1203m. Jest ostańcem denudacyjnym górującym ponad 200m nad powierzchnię zrównania wierzchowinowego, a powszechnie nazywana bywa twardzielcem. Swoją morfologię zawdzięcza selektywnej erozji, do której doszło w kenozoiku, a także - orogenezie alpejskiej, kiedy to niewysokie dotychczas wzgórze uległo wypiętrzeniu, tworząc kulminację nowo uformowanego pasma górskiego.
Śnieżkę budują odporne na erozję hornfelsy - skały metamorficzne powstałe z przeobrażenia łupków wskutek oddziaływania intrudującej magmy granitowej. Stanowią one część, należącej do Sudetów Zachodnich, osłony bloku karkonosko-izerskiego - karbońskiego masywu granitoidowego o prostokątnym zarysie i orientacji zbliżonej do równoleżnikowej. Charakterystycznym elementem jej rzeźby jest rozległa i zwarta pokrywa gruzowo-głazowa, którą tworzą ostrokrawędziste bloki hornfelsów, łupków łyszczykowych oraz granitów zalegających na powierzchni szczytowej partii. Szczyt zaś z dwóch stron podcięty jest karami lodowcowymi i cechuje się stromymi stokami o nachyleniach przekraczających 25°; poniżej 20° osiągają jedynie stoki opadające w kierunku Czarnego Grzbietu.
Niektóre źródła podają, że 9 marca 1990r. na szczycie Śnieżki zanotowano rekordową prędkość wiatru wynoszącą 345km/h. Informacji tej nie potwierdzają dane z tamtejszej stacji meteorologicznej. Zanotowała ona za to porywy osiągające 288km/h oraz (21 lutego 2004r.) najwyższą średnią 10 minutową prędkość wiatru o wartości 234km/h.
Przez szczyt Śnieżki przebiega polsko-czeska granica. Istniało na nim kilka obiektów; po stronie polskiej - schronisko i obserwatorium meteorologiczne; po czeskiej - schronisko i kiosk poczty. Obecnie zaś w granicach Polski znajduje się kaplica św. Wawrzyńca z 1665r. oraz budynek Obserwatorium Wysokogórskiego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a Czech - górna stacja kolejki linowej oraz kiosk poczty (w miejscu rozebranego schroniska). Na południowo-zachodnim stoku ulokowany jest budynek dawnej stacji pomp wodnych z turbiną Peltona, a na prowadzącej czeską stroną szczytu ścieżce - obelisk upamiętniający ofiary katastrofy lotniczej samolotu Junkers Ju 52 ewakuującego w lutym roku 1945 rannych żołnierzy z oblężonego Wrocławia.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia