Błękitne Jeziorko Purpurowe Jeziorko Żółte Jeziorko Zielony Stawek

KOLOROWE JEZIORKA

Kompleks czterech antropogenicznych zbiorników wodnych o niepowtarzalnych barwach ulokowany w masywie Wielkiej Kopy. Powstał po zamknięciu trzech kopalni eksploatujących łupki zawierające piryt, z których wytwarzano siarczan miedzi i żelaza, a później także kwas siarkowy. Scenerię akwenów wykorzystano do teledysku "Coldplay" zespołu The Vanilla Shake.
Złoże pirytonośnych łupków serycytowo-chlorytowych zostało odkryte w poł. XVIII wieku. Stanowi ono fragment formacji wulkanitów z Leszczyńca zbudowanej głównie z przeobrażonych skał serii spilitowo-keratofirowej. Średnio zawierają one 10% pirytu, jednak w niektórych partiach złoża wartość ta sięga 30%. Na powierzchni skały te tworzą pas o długości 4km i szerokości ok. 200m rozciągający się między Wieściszowicami a Wielką Kopą we wschodniej części Rudaw Janowickich.
Eksploatację pirytu rozpoczęto w poł. XVIII wieku z okruszcowanej strefy kontaktowej łupków serycytowo-chlorytowo-kwarcowo-albitowych sąsiadującej ze staropaleozoicznymi amfibolitami. Następnie dostarczano go do huty w Płoszowie i uzyskiwano z niego siarczan miedzi oraz żelaza. Pierwsza kopalnia podziemna powstała jednak w 1785r. Była nią Nadzieja (z niem. Hoffnung) założona na najniższej części stoku wśród staropaleozoicznych łupków serycytowo-chlorytowo-kwarcowych otoczonych tufitami od zachodu i łupkami kwarcowo-albitowo-chlorytowymi od wschodu. Zawierały one do 20% siarki. W 1790r. w wyższej partii stoku założono kopalnię Gustaw (z niem. - Gustaw Gruce). Również i z niej urobek zwożono do Płoszowa, gdzie przetwarzano go na siarczan miedzi i żelaza, a w latach 1852-1902 - także na kwas siarkowy. W 1872r. po wydobyciu prowadzonym z różnym natężeniem zamknięto kopalnię Nadzieja, aczkolwiek rok później - pomiędzy nią a Gustawem - uruchomiono kopalnię Nowe Szczęście (z niem. - Neues Gluck). Ze względu na powolne wyczerpywanie się złoża oraz stosunkowo niewielką opłacalność wydobycia, kopalnie Gustaw i Nowe Szczęście ostatecznie zamknięto w 1902r.
1 | 2
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia