Góra św. Jana Góra św. Jana Góra św. Jana Góra św. Jana

GÓRA ŚW. JANA

Naturalny pagór piaszczysty zbudowany z czystych wysortowanych piasków. Powstał w wyniku długotrwałego gromadzenia piasku przez meandrującą rzekę oraz zmianę koryta Raby. Osiąga wysokość 15m, obwód 310m i powierzchnię 0,45ha. Charakteryzuje się dość łagodnymi stokami i stosunkowo stromym zboczem południowym opadającym ku rzece. Od 10 lutego 1972r. objęty jest ochroną pod postacią pomnika przyrody nieożywionej.
Na wzniesieniu odnaleziono ślady osadnictwa począwszy od XI do XIV wieku, pozostałości fundamentu drewnianego kościoła, ludzkich szkieletów oraz wczesnośredniowiecznych naczyń. Znaleziska te nie potwierdziły jednak istnienia grodziska obronnego na co wskazuje także topografia terenu. Do połowy XIX stulecia było ono miejscem lokalizacji trzech drewnianych kościołów, kaplicy oraz cmentarza, a w czasach przedchrześcijańskich służyło pogańskim praktykom religijnym. Miejscowa tradycja wspomina bożka Miklosa (Miklusza), od którego imienia mieszkańcy wywodzą nazwę wsi Mikluszowice, na terenie której znajduje się pagór.
1 | 2
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia