Kamień Grzyb Kamień Grzyb Kamień Grzyb Kamień Grzyb

KAMIEŃ GRZYB

Od 26 stycznia 1962r. stanowi rezerwat przyrody nieożywionej o powierzchni 1,83ha włączony później do Małopolskiego Szlaku Geoturystycznego. W rzeczywistości są to dwie skały z piaskowca istebniańskiego zawierającego w składzie m.in. zlepieńce utworzone z otoczaków kwarcu i cienkie warstwy łupków. Pierwsza, o kształcie grzyba, mierzy 7m wysokości, 27m obwodu czapy i 17m obwodu trzonu. Druga to duży oderwany głaz częściowo zagłębiony w podłożu.
Kamień Grzyb powstał z tzw. fliszu karpackiego - osadu żwiru, piasku i mułu na dnie morza przynoszonego przez rzeki ponad 60mln lat temu. Później prądy wodne przesunęły go kilkaset kilometrów na północ, a ruchy górotwórcze wypiętrzyły je, tworząc Karpaty. Skałki Kamienia Grzyba powstały w wyniku późniejszych ruchów osuwiskowych po zboczach gór - bloki piaskowców ślizgały się po plastycznych znajdujących się pod nimi warstwach łupków. Przewężony u dołu kształt skały przypominający grzyba powstał wskutek tego, że w dolnej jego części występowały bardziej podatne na wietrzenie piaskowce. Również występujące na powierzchni głazów niewielkie jamki, tzw. struktury arkadowe i struktury plastrowe to miejsca, gdzie występowały łatwiej wietrzejące piaskowce.
Przy skale znajduje się duża, trójkątna płyta kamienna, na której można odczytać kilka łacińskich wyrazów i cyfr: Frater, Ronald, Wilhelmus, Gregorius i inne. Są to zapewne imiona zakonników z pobliskiego klasztoru karmelitów z Wiśnicza, którzy upamiętniali w ten sposób swój pobyt w czasie wycieczek. Napisy na płycie są odwrócone, więc najprawdopodobniej stanowiła ona kiedyś całość z kamiennym grzybem, na co wskazuje również jej kształt.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia