Kamieniołom piaskowców istebniańskich w Sobolowie Kamieniołom piaskowców istebniańskich w Sobolowie Kamieniołom piaskowców istebniańskich w Sobolowie Kamieniołom piaskowców istebniańskich w Sobolowie

SOBOLÓW

Na terenie miejscowości znajdują się dwa nieczynne kamieniołomy piaskowców istebniańskich. Wychodnie tych skał ciągną się szerokim pasem od okolic Wisły i Istebnej w Beskidzie Śląskim, przez rejon Wadowic, Myślenic, Brzeska, Dobczyc, a także Nowego Sącza, aż po okolice Sanoka. Powstawały na przełomie kredy i trzeciorzędu, w okresie od kampanu po paleocenu. W obrębie warstw istebniańskich zaznacza się dwudzielność na piaskowcową część dolną i łupkowo-piaskowcową górną lub też na dolne piaskowce i wyżejległe łupki oraz górne piaskowce i wyżejległe łupki. Maksymalna miąższość tych warstw przypada na Beskid Śląski i wynosi około 1,6km.
Zachodnie wyrobisko założono na rozległej wychodni gruboławicowego piaskowca, charakteryzującego się dobrą blocznością (bloki o objętości powyżej 2m3 stanowią 20% urobku i 44% materiału blocznego). Wschodnie to nieczynny obecnie kamieniołom stokowo-wgłębny gruboławicowych piaskowców, z których również pozyskiwano materiał na bloki, o czym świadczą ślady po klinach zachowane w jego ścianie. Z tutejszego piaskowca zrekonstruowano system przeciwpowodziowy Wisły w Krakowie.
źródło informacji
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2019 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite