Kamieniołom fliszu w Żegocinie Kamieniołom fliszu w Żegocinie Kamieniołom fliszu w Żegocinie Kamieniołom fliszu w Żegocinie

ŻEGOCINA

Sztuczne odsłonięcie utworów fliszowych o negatywnym ułożeniu osadów w odniesieniu do sekwencji Boumy. Występują tu głównie piaskowce i łupki, czasem mułowce średnio- i drobnoławicowe naprzemianlegle zalegające w warstwach piaskowcowo-łupkowych z wyraźnymi strzałkami kalcytowymi. Wśród nich występują również warstwy zlepieńców z grudkami węgla kamiennego. Laminy piaskowca i łupka wykazują ciągłość horyzontalną, jednak są mocno nachylone, co świadczy o ich wtórnym ułożeniu - z czasem uległy fałdowaniom. Osady są zaliczane do fliszu turbidytowego powstałego w wyniku działalności prądów zawiesinowych.
Wydobywany materiał wykorzystywano do budowy fundamentów domów, budynków prywatnych oraz murów oporowych wzdłuż potoku. Aby usprawnić pracę, w początkach lat 30-tych, zainstalowano kolejkę linową od szczytu do drogi. W wyrobisku znajdowały się szyny dla wózków, które przewoziły wydobyty kamień na brzeg Sanki. Eksploatacja została znacznie ograniczona po II wojnie światowej, a zakończona w 1961r.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia