Kamieniołom melafirów w Regulicach Kamieniołom melafirów w Regulicach Kamieniołom melafirów w Regulicach Kamieniołom melafirów w Regulicach

REGULICE

Nieczynny kamieniołom, w którym produkty erupcji wulkanów leżą na dystalnych częściach stożków napływowych utworzonych ze zlepieńca myślachowickiego. Powstały one w trakcie pierwszego karbońsko-permskiego cyklu wulkanicznego. Stanowiły go trzy potoki lawowe, które na skutek gwałtownego odgazowania magmy w powierzchniowych częściach charakteryzują się obecnością licznych pęcherzy. Potoki przedzielają dwa poziomy skał piroklastycznych. Źródłem materiału wulkanicznego zarówno law, jak i utworów piroklastycznych był wulkan, którego krater znajdował się na zachód od kamieniołomu. Otwory wiertnicze zlokalizowane w jego sąsiedztwie przebiły naprzemianległe pakiety law i skał piroklastycznych. Był to zatem wulkan typu mieszanego (stratowulkan) - odmiana współcześnie najczęściej spotykana.
W kamieniołomie odsłaniają się głównie skały powstałe tylko w trakcie jednego wylewu, aczkolwiek w jego północnej i północno-zachodniej części występuje fragment pokrywy kolejnego potoku lawowego. Dowodem jest pojawienie się w profilu nad pakietami "parchacza" ponownie odmiany zbitej. Miejscami w wyrobisku można spotkać łatwo wietrzejącą brekcję brązowej barwy złożoną z okruchów melafirów tkwiących w porowatym spoiwie. Powstała ona z materiału osypującego się ze zboczy koryta, którym płynął potok lawowy na niezakrzepłą jeszcze powierzchnię. O kierunku przepływu lawy można wnioskować ze zgodnego z nim wydłużenia pęcherzy pogazowych. Czasami w zwietrzelinie melafirów trafiają się twardsze, obłe, niekiedy wrzecionowate fragmenty, które osiągają rozmiary kilkudziesięciu centymetrów i są bombami wulkanicznymi wyrzuconymi z krateru siłą wybuchu. Przy wejściu do kamieniołomu (we wschodniej części) odsłaniają się warstwowane, miękkie, seledynowe i brunatno-czerwone tufy. Są one złożone z drobnego materiału popiołów wulkanicznych osadzonego w zagłębieniu na stoku wulkanu.
1 Ι 2
źródło informacji
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2019 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite