Diabelski Kamień Diabelski Kamień Diabelski Kamień Diabelski Kamień

DIABELSKI KAMIEŃ

Zlokalizowany w szczytowej partii wzniesienia Styrek skalny ostaniec zbudowany z piaskowca istebniańskiego dolnego wykształconego w formie bardzo grubej ławicy barwy żółtawej; w przewadze drobnoziarnisty; laminowany. W szkielecie ziarnowym dominuje kwarc, rzadziej odłupki zwietrzałego skalenia oraz sporadycznie domieszka muskowitu - na powierzchniach oddzielności lub w partiach przyspągowych. W wyniku wietrzenia ukształtowana w formę niewielkiej baszty o typowym obłym reliefie. Na powierzchniach skałki kawerny wietrzeniowe, podkreślające struktury wewnątrzławicowe piaskowca, oraz wyraźne podpreparowane wżerami powierzchnie fug międzyławicowych.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia