Szczyt Bryjarki Szczyt Bryjarki Kamieniołom w stoku Bryjarki

BRYJARKA

Wzgórze górujące nad Szczawnicą zbudowane przede wszystkim z trzeciorzędowych andezytów; na szczycie dominuje jednak piaskowiec magurski. W 1902r. wstawiono tu metalowy krzyż, poniżej którego widoczne jest andezytowe gołoborze. Nieco poniżej - niewielki kamieniołom czynny w latach 30-tych XXw.
Główna intruzja znajduje się na kontakcie fliszu paleogeńskiego od południa i piaskowca magurskiego od północy. Andezyty Bryjarki są odmianą skaleniowo-amfibolową; mają kolor popielaty (zwietrzałe - jaśniejsze); strukturę porfirową; teksturę zbitą, bezładną. W cieście skalnym widać duże kryształy białych skaleni i ciemne, drobniejsze, wydłużone - amfiboli. Dostrzec można także fragmenty innych skał (porwaki), które dostały się do szybko stygnącej lawy. Widoczne są również - skośnie przebiegające - spękania ciosowe dzielące skałę na prostopadłościenne tabliczki.
źródło informacji
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2019 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite