Źródło Danuta Źródło Danuta Źródło Danuta Źródło Danuta

ŹRÓDŁO DANUTA

Zboczowe, siarczkowe źródło od 7 grudnia 1998r. chronione pod postacią pomnika przyrody nieożywionej. Ulokowane jest na wychodni warstw zakopiańskich górnych rozciągających się równoleżnikowym pasem pomiędzy Szaflarami a Łapszami Niżnymi w północnym skrzydle niecki podhalańskiej. Warstwy te są wykształcone jako ciemnoszare, cienkoławicowe, drobnoziarniste piaskowce przeławicane kwarcowo-dolomitycznymi mułowcami i łupkami z pojedynczymi wkładkami dolomitów żelazistych i zlepieńców zawierających materiał tatrzański
Źródło Danuta znajduje się w bardzo wyraźnej niszy źródlanej. Ujęto je wyżłobionym pniem wystającym kilkanaście centymetrów nad powierzchnię terenu z wyciętym rowkiem, przez który wypływa woda, tworząc obok podmokły teren. Na drodze jej odpływu widoczny jest charakterystyczny osad białych bakterii siarkowych. Woda jest typu wodorowęglanowo-sodowego. Zawiera 1,1g/l składników stałych; 3,5mg/l wolnego siarkowodoru; jej pH wynosi 7,6; temperatura - 10°C.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia