Jaskinia Wywiew Jaskinia Wywiew Jaskinia Wywiew Jaskinia Wywiew

JASKINIA WYWIEW

24m długości jama zlokalizowana w zachodniej części Skał Twardowskiego. Utworzona w wapieniu uławiconym górnej jury. Charakteryzuje się dwoma poziomami uformowanymi przez kanały anastomotyczne powstałe na rozmyciu międzyławicowym połączonymi ukośną rurą. Najprawdopodobniej łączy się z Jaskinią z Kulkami.
Wejście do jaskini to otwór o szerokości 1,5m i wysokości 60cm. Wprowadza on do niskiej salki o wymiarach 2m na 2m, z której ku wschodowi za niskim przełazem odchodzi korytarz biegnący stromo w górę. Ma on charakter rury, której dno pokrywa gliniasty, brunatno-czerwony osad ze skorodowanymi blokami wapiennymi i krzemieniami. W najwyższym miejscu przechodzi w ciasny kominek. Kończy się 7m powyżej wejścia, a nad nim znajduje się rozszerzenie przechodzące w niedostępne szczeliny. Na poziomie 5m z korytarza odchodzi odnoga ku południowi rozwinięta na anastomotycznym rozmyciu międzyławicowym i dostępna na odcinku 3m. Od wejścia w kierunku południowym prowadzi niski 5m korytarz w końcowej części skręcający ku wschodowi; dalsza jego część jest niedostępna.
źródło informacji
Copyright 2011-2023 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia