Kamieniołom wapieni Pod św. Benedyktem Kamieniołom wapieni Pod św. Benedyktem Kamieniołom wapieni Pod św. Benedyktem Kamieniołom wapieni Pod św. Benedyktem

POD ŚW. BENEDYKTEM

Kamieniołom stokowy zlokalizowany w północnej części zrębu Krzemionek Podgórskich, zwanej Wzgórzem Lasoty na wschodnim stoku Góry św. Benedykta. Wydobywany tu wapień miał znakomite właściwości fizyczno-mechaniczne, wobec czego stosowano go na dużą skalę zwłaszcza do wznoszenia murów obronnych i budowli gotyckich Krakowa. Na ścianach łomu zachowały się bruzdy wykłute na kliny do odspajania dużych bloków. Zaobserwować w nim można także formy krasowego niszczenia złoża oraz brekcje wapienne w szczelinach pochodzenia tektonicznego.
Jest to najstarszy krakowski kamieniołom - czynny od średniowiecza do XX wieku. Zakupiony przez miasto w 1375r. Z początkiem ubiegłego wieku w 1904r. na dnie kamieniołomu wybudowano Miejską Szkołę Ludową z boiskiem. Podczas II wojny światowej większa część kamieniołomu znalazła się w granicach getta, a w budynku szkolnym Niemcy gromadzili cenne rzeczy zrabowane Żydom. Do dziś zachował się jeden z nielicznych fragmentów muru odgraniczającego getto, który obecnie oddziela teren szkolny od ogólnie dostępnego placu zabaw.
źródło informacji
Copyright 2011-2021 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia