Brama Bolechowicka Brama Bolechowicka Brama Bolechowicka Brama Bolechowicka

BRAMA BOLECHOWICKA

Forma skalna ulokowana u wylotu Wąwozu Bolechowickiego należąca także do Małopolskiego Szlaku Geoturystycznego. Zbudowana jest ze skał wykształconych głównie w postaci masywnych, rafopodobnych wapieni skalistych, a lokalnie - w skrajnie południowej części - z wapieni detrytycznych reprezentujących osady talusa rafowego (osypów materiału z rafy). Poszczególne skałki oddzielone są pionowymi spękaniami ciosowymi i szczelinami uskokowymi. W masywnych wapieniach skalistych widoczne są powierzchnie nieciągłości przypominające fugi międzyławicowe. Cechują się one zmiennym kątem nachylenia wzrastającym ku południowi. Są to połogie ścięcia tektoniczne w obrębie fleksury przyuskokowej rozdzielającej płytę ojcowską od Rowu Krzeszowickiego. Poniżej filarów Bramy Bolechowickiej znajduje się Źródło w Bolechowicach, a na wschód od nich występują liczne izolowane odsłonięcia wapieni detrytycznych.
źródło informacji
Copyright 2011-2021 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia