Jaskinia Racławicka Jaskinia Racławicka Jaskinia Racławicka Jaskinia Racławicka

JASKINIA RACŁAWICKA

Zwana Grzmiączką; charakteryzuje się pionowym rozwinięciem korytarzy, więc do eksploracji potrzebny jest sprzęt wspinaczkowy. Długość jej korytarzy wynosi 168m, głębokość - 26m; dno pokrywa rumosz skalny i wielkie bloki, a w bocznych ciasnych korytarzach występuje namulisko gliniaste. W lipcu 1994r. do groty wpadł 16-letni uczestnik kolonii, ponosząc śmierć na miejscu. Z tego powodu nad otworem wejściowym zamontowano metalową kratę, uniemożliwiającą przypadkowe wtargnięcie do środka.
Wejście do jaskini prowadzi przez 4m studnię, z dna której opada stroma pochylnia, urywająca się nad krawędzią następnej studni głębokiej na 11m. Jej krawędź zdobią potężne stalagmity; niżej przechodzą one w nacieki kaskadowe, pokrywające znaczną powierzchnię ściany. Pod studnią rozciąga się wysoka komora. Na jej południowo-wschodnim końcu kolejna bardzo ciasna studnia, doprowadzająca do najniżej położonego punktu jaskini; po przeciwległej stronie zaś wśród zwaliska bloków wyróżnia się potężny zaklinowany głaz pokryty żebrami naciekowymi. W środku sali znajduje się przejście (w jego bocznym ciągu - pochylnia ze stropowymi kotłami wirowymi, w których rozwinęły się duże stalaktyty) do następnej dużej komory; jest ona kwadratowa z wysoką częścią wschodnią i sporą ilością stalaktytów; jej zachodni fragment ma nieco odmienny charakter - jest niższa, a od stropu odpadły duże bloki, które utworzyły potężne zawaliska. Z sali prowadzą niewielkie ciągi boczne - Czeski Korytarz (jego początek znajduje się w północnej części komory, 6m ponad dnem) i Sala Stalagmitowa (wejście do niej ulokowane jest po południowo-wschodniej stronie).
źródło informacji
Copyright 2011-2023 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia