Łabajowa Skała Łabajowa Skała Łabajowa Skała Łabajowa Skała

ŁABAJOWA SKAŁA

Pomnik przyrody nieożywionej (od 12 sierpnia 1970r.) należący do Małopolskiego Szlaku Geoturystycznego, którego celem jest ukazanie form krasu powierzchniowego. Mają one zróżnicowane kształty oraz rozmiary; występują bezpośrednio na skale, bądź mają odbicie w morfologii osadów pokrywających wapienne podłoże. Formy naskalne powstają w wyniku niszczącej działalności wody, modelującej powierzchnię skał wapiennych; tworzą się liczne drobne jamki (ospa krasowa), co w kolejnym etapie prowadzi do powstania jam, wżerów, kieszeni, a także rynienek.
Żłobki krasowe (rynienki) powstają na pochyłych powierzchniach skał krasowiejących w wyniku rozpuszczającej działalności wód opadowych. Strużki wody zawierające wolny dwutlenek węgla rozpuszczają wapienne podłoże, tworząc bruzdy ułożone zgodnie z kierunkiem spływu wody. Żłobki mają od kilku do kilkunastu centymetrów długości i do 2m głębokości; występują zazwyczaj seryjnie. Sąsiadujące ze sobą rynienki oddzielone są żebrami - formami krasowymi o różnej szerokości i spłaszczonych, zaokrąglonych lub ostrych kształtach.
Na powierzchni osadów pokrywających skały wapienne występują charakterystyczne koliste lub owalne zagłębienia zwane lejkami krasowymi. Powstają one w miejscach wzmożonej infiltracji wody, którą zazwyczaj odprowadzają do większych kanałów.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia