Kamieniołom wapieni Nad Młynem Kamieniołom wapieni Nad Młynem Kamieniołom wapieni Nad Młynem

NAD MŁYNEM

Największy z kamieniołomów zlokalizowany w Dolinie Czernki. Obecnie nieczynny; w ok. 100m długości ścianie odsłaniają się najmłodsze osady wizenu - gruboławicowe wapienie.
Skała ma barwę szarą w różnych odcieniach; przeważnie jest pelityczna i pozbawiona fauny. Niektóre ławice składają się z ziarn piasku wapiennego i drobnych okruchów pochodzenia organicznego. Jedna z ławic, ok. 6m miąższości, ma charakter zlepieńca śródformacyjnego; na jej zwietrzałych powierzchniach zaznaczają się dobrze widoczne (jaśniejsze) otoczaki wapienne tkwiące w okruchowym spoiwie wapiennym. Największe z nich osiągają 25cm średnicy; dominują jednak te o kilkucentymetrowej wielkości. Pod ławicą zlepieńca zalega gruba na 40-90cm warstwa zielonawo-szarych margli z nieregularnymi fragmentami wapieni; zaburzenia te mogą być traktowane jako wynik podmorskich osuwisk niescalonego osadu, bądź też jako efekt zaburzeń związanych z niestatecznym warstwowaniem gęstościowym, co wydaje się bardziej prawdopodobne.
źródło informacji
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2019 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite