Kamieniołom diabazów na Niedźwiedziej Górze Kamieniołom diabazów na Niedźwiedziej Górze Kamieniołom diabazów na Niedźwiedziej Górze Kamieniołom diabazów na Niedźwiedziej Górze

NIEDŹWIEDZIA GÓRA

Czteropoziomowy kamieniołom wgłębny znajdujący się na Szlaku Dawnego Górnictwa. Od 1904r. eksploatowane są w nim diabazy - najstarsze skały wulkaniczne odsłonięte w rejonie krakowskim będące odpowiednikiem gabroidów. Ze względu na swoje właściwości (duża zwięzłość oraz twardość) stosuje się je w budownictwie drogowym i kolejowym. Dodatkowym atutem jest cios słupowy ułatwiający wydobycie.
Diabaz jest skałą twardą o barwie czarnej; na powierzchni zwietrzałej - szarej, rudej. Tekstura: zbita, bezładna; struktura: bardzo drobnokrystaliczna. W składzie mineralnym występują plagioklazy, pirokseny, czasami oliwiny oraz biotyt. Powstał w wyniku górnokarbońskiej działalności wulkanicznej; wówczas zasadowa magma wdarła się pomiędzy łupki ilaste powstałe w górnym karbonie (widoczne w nadkładzie oraz spągu złoża), powodując ich częściowe przeobrażenie na kontakcie (termiczny metamorfizm kontaktowy) i utworzyła intruzję zgodną - sill. Żyła ma ok. 30m miąższości i zapada na południowy-zachód pod kątem 5-15°.
źródło informacji
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2019 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite