Wąwóz Bolechowicki Wąwóz Bolechowicki Wąwóz Bolechowicki Wodospad w wąwozie

WĄWÓZ BOLECHOWICKI

Typowy V-kształtny wąwóz krasowy ze zgrupowaniem dużych form skalnych o zróżnicowanych kształtach zbudowanych z górnojurajskich wapieni. Stanowi ważny element w krajowej sieci rezerwatów ukazujących m.in. charakterystyczne krajobrazy i wapienne utwory skalne typowe dla południowej części Wyżyny Krakowskiej z najbardziej okazałą formą ulokowaną u wylotu wąwozu - Bramą Bolechowicką. Poniżej niej znajduje się Żródło w Bolechowicach, a w jego środkowej części - po kaskadowo ułożonych wapieniach - spływa rzeka, tworząc niewielki dwustopniowy wodospad wysokości ok. 4m - rzadkość na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
Wąwóz wykształcił się w czwartorzędzie pod wpływem erozyjnej działalności wód powierzchniowych. Położony jest na granicy Płaskowyżu Ojcowskiego i Rowu Krzeszowickiego - przyuskokowej strefie ze zróżnicowanymi kierunkami nachylenia ławic oraz licznymi uskokami zawiasowymi. Zaznaczają się one w morfologii na południowym-wschodzie jako płaskie tarasy będące efektem trzeciorzędowych ruchów tektonicznych. Skomplikowaną budowę tej strefy podkreśla obecność załomów tektonicznych stwierdzonych w północnej krawędzi Rowu Krzeszowickiego.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia