Kamieniołom wapieni w Zabierzowie Kamieniołom wapieni w Zabierzowie Kamieniołom wapieni w Zabierzowie Kamieniołom wapieni w Zabierzowie

ZABIERZÓW

Nieczynny kamieniołom założony w megabrekcji uskokowej oddzielającej Rów Krzeszowicki od Garbu Tenczyńskiego. Składa się z dwóch wyrobisk zlokalizowanych na zrębach tektonicznych zbudowanych z wapieni górnej jury przedzielonych rowem tektonicznym wypełnionym marglami górnej kredy. Eksploatację tych surowców, używanych do produkcji kredy przemysłowej i pastewnej, prowadzono w latach 1922-92. Wyrobisko należy także do Małopolskiego Szlaku Geoturystycznego.
Profil utworów mezozoicznych rozpoczynają górnojurajskie wapienie; na dolnym poziomie dominują wapienie gruboławicowe z krzemieniami, na górnym - wapienie skaliste obfitujące w struktury mikrobialne, faunę ramienionogów, małżów, gąbek wapiennych i krzemionkowych, lokalnie występują w nich kilkucentymetrowe struktury typu stromatactis o niejasnej genezie. W wapieniach górnojurajskich często występują formy krasowe; są one ścięte platformą abrazyjną, ponad którą widoczna jest ławica pelitycznych wapieni górnokredowych z pojedynczymi ziarnami kwarcu. Ich powierzchnię stropową pokrywa stromatolit, na którym rozwinęła się kolejna platforma abrazyjna. Na niej zalegają zielone i białe margle górnej kredy z przeławiceniami wapieni oraz opok z czertami.
W kamieniołomie licznie występują uskoki; szczególnie dobrze je widać gdy przecinają platformy abrazyjne; są one strome, zrzutowe, często wykorzystują wcześniejsze spękania ciosowe. Przy większych zrzutach miejsce ma silne zbrekcjonowanie skały, jednak brekcje uskokowe często charakteryzują się znaczną zwięzłością i płynnie przechodzą w skałę niezaburzoną. Intensywna tektonika dysjunktywna związana jest z głównym etapem formowania się Rowu Krzeszowickiego na przełomie paleogenu i neogenu.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia