Źródło Bażana Źródło Bażana Źródło Bażana Źródło Bażana

ŹRÓDŁO BAŻANA

System kilku źródeł o charakterze wywierzysk krasowych. Znajdują się one w górnej części Doliny Racławki po prawej stronie potoku Racławki. Większe z nich (nieco mniej obfite wypływa poniżej) ujęto na potrzeby lokalnego wodociągu. Nadmiar wody spływa zaś strumieniem, w którym rozkwita bujna roślinność. Początkowo biegnie on wzdłuż Racławki, by po kilkudziesięciu metrach zostać przez nią pochłoniętym. W cieplejszych okresach, z wodami wypływającymi ze Źródła Bażana, związane było najprawdopodobniej powstanie martwic wapiennych na położonych poniżej niego odcinku doliny. Przebiega tędy niebieska Ścieżka Dydaktyczna Doliny Racławki.
Źródło Bażana ma charakter podzboczowy, terasowy, spływowy, szczelinowy; wypływa z dolnokarbońskich wapieni i dolomitów. Jego wydajność wynosi 5l/s, temperatura - 9°C, pH - 7,44, a mineralizacja - 421,7mg/l. Zawiera w swoim składzie [mg/l]: Ca++ 88,17; Mg++ 7,66; Na+ 3,45; K+ 0,78; HCO3- 272,14; SO4-- 23,06; Cl- 8,51; NO3- 17,98; jest to zatem woda wodorowęglanowo-wapniowa.
źródło informacji
Copyright 2011-2023 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia