Źródło Będkówki Źródło Będkówki Źródło Będkówki Źródło Będkówki

ŹRÓDŁO BĘDKÓWKI

Zlokalizowane na końcu bezwodnej części Doliny Będkowskiej główne źródło potoku Będkówka zasilającego rzekę Rudawę. Woda wypływa w kilku nieodległych miejscach ze wschodniego zbocza doliny spod górnojurajskich wapieni. Od dawna wykorzystywane zarówno przez mieszkańców, jak i turystów. Sumaryczna wydajność tego wywierzyska jest zmienna; w 1973r. wynosiła 50l/s, w 1999r. - 153l/s, a w 2011r. - ponad 62l/s, co powoduje, iż tworzy się przy nim niewielkich rozmiarów rozlewisko. Od strony południowej jest ono częściowo zamknięte przez skalne odłamki, które odpadły z ostańców znajdujących się ponad nim. 30 stycznia 1997r. uznane zostało za pomnik przyrody nieożywionej.
Źródło ma charakter podzboczowy, spływowy, szczelinowy, krasowy; temperaturę - 9,1°C, pH - 7,27, mineralizację - 354,2mg/l. Zawiera w swoim składzie [mg/l]: Ca++ 91,78; Mg++ 0,36; Na+ 3,22; K+ 0,78; HCO3- 206,85; SO4-- 18,25; Cl- 10,64; NO3- 22,32; pozwala to uznać ją za wodę wodorowęglanowo-wapniową. W misie źródliskowej stwierdzono ponadto obecność rzadkich gatunków okrzemek z czerwonej listy glonów polskich - Luticola acidoclinata i Caloneis fontinalis.
źródło informacji
Copyright 2011-2023 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia