Źródło Geografów Źródło Geografów Źródło Geografów Źródło Geografów

ŹRÓDŁO GEOGRAFÓW

Krasowe źródło o charakterze ascensyjnym zasilające Minóżkę - prawy dopływ Dłubni. Warstwę wodonośną stanowią wapienie skaliste jury na kontakcie z marglami glaukonitowymi kredy. Woda wypływa spod zbocza, wypełniając misę źródlaną o powierzchni ok. 150m2 znajdującą się na podmokłej terasie Minóżki. W dnie zachodzi wyraźne pulsowanie. Jest ona typu wodorowęglanowo-wapniowego o ogólnej mineralizacji 514,6mg/l; w swoim składzie zawiera [mg/l]: HCO3- 317,29; SO2-- 38,91; NO3- 16,74; Cl- 13,47; Ca++ 115,42; Mg++ 6,08; Na+ 4,6; K+ 2,35. Wydajność źródła zaś wynosi 10,2l/s; temperatura - 9,4°C; pH - 7,17.
Otoczenie Źródła Geografów stanowią zabudowania gospodarcze, łąki, drzewa oraz skałki wapienne. Wysokie walory krajobrazowe zdecydowały, że 31 stycznia 2002r. objęto je ochroną jako pomnik przyrody nieożywionej. Jeszcze w latach 70-tych XX wieku źródło intensywnie wykorzystywano do celów pitnych i gospodarczych. Wówczas wypływ był skoncentrowany, a otoczenie uporządkowane. Pod koniec ubiegłego stulecia jednak podpięto wodociągi, a źródło przestano użytkować. W obrębie misy źródlanej zaczęły wtedy narastać glony i uległo ono częściowemu zamuleniu. W 2008r. ze względu na silną sukcesję roślinności było ono prawie niewidoczne. Obecnie jednak właściciel posesji, na której znajduje się źródło, uporządkował jego otoczenie, odsłonił misę źródlaną i odmulił misę.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia