Źródło w Prądniku Korzkiewskim Źródło w Prądniku Korzkiewskim Źródło w Prądniku Korzkiewskim Źródło w Prądniku Korzkiewskim

ŹRÓDŁO W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM

Spływowe, podzboczowe źródło wypływające u podnóża Stokowej Skały stanowiącej zachodnie zbocze Doliny Prądnika. Charakteryzuje się największą wydajnością spośród wszystkich źródeł Ojcowskiego Parku Narodowego wynoszącą 5-13l/s. Daje początek niewielkiemu prawobrzeżnemu dopływowi Prądnika. Wykorzystywane jest przez miejscową ludność, a swoją nazwę zawdzięcza miejscowości, na terenie której się znajduje.
Warstwą wodonośną są jurajskie wapienie płytowe i skaliste należące do malmu. Ogólna mineralizacja wypływającej z nich wody równa jest 400 mg/l (dominują aniony wodorowęglanowe i kationy wapniowe); jej temperatura wynosi 9,7°C, a odczyn pH - 7,25.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia