Źródło Geologów Źródło Geologów Źródło Paweł Źródło Jacek

POLICHTY

Wieś z największym wypływem wód mineralnych na terenie gminy Gromnik. Występują tu trzy siarczkowe źródła zlokalizowane w obrębie Suchej Góry (wschodnia część Pasma Mogiły i Styru). Są one fragmentem złoża wodorowęglanowo-wapniowych i wapniowo-sodowych wód mineralnych zawierających siarkowodór. Ciągnie się ono pasem progu czchowskiego począwszy od Filipowic w gminie Zakliczyn. Jego zasoby nie są bliżej znane, a ich eksploatacja jest niewielka. Warstwą wodonośną są gruboławicowe piaskowce i łupki warstw istebniańskich dolnych (w strefach uskokowych) wieku górnokredowego. Wody te stwarzają możliwość wykorzystania ich do leczenia: reumatoidalnego zapalenia stawów, zwyrodnień stawów, chorób pourazowych narządów ruchu, schorzeń skóry, przewodu pokarmowego, systemu nerwowego i zatruć przemysłowych. Zawierają one więcej niż 1mg siarki oznaczonej jodometrycznie w 1l wody; to właśnie jej zawdzięczają swój charakterystyczny zapach; przy źródłach występuje biały osad utworzony przez bakterie siarczkowe, które magazynują w swych komórkach siarkę. Miejscowa ludność nazywa je śmierdzącymi, jajcanymi, siarkowymi, zapartkowymi oraz cudownymi. W literaturze zaś opisywano je jako wody siarczane, siarczanki lub wody siarkowodorowe.
Źródło Geologów - wodorowęglanowo-wapniowa woda o ogólnej mineralizacji 600mg/l zawierająca 17,8mg/l siarkowodoru; wydajność: 5l/s. Główne jony [mg/l]: Ca++ 108,7; Mg++ 13,31; Na+ 34,18; HCO3- 322,10; SO4-- 66,33. Misa źródła ujęta jest wystającym betonowym kręgiem o głębokości 80cm. Na jego wewnętrznej stronie do wysokości lustra wody znajduje się biały osad, a na dnie misy - fioletowy. Obok źródła ustawiono kocioł do gotowania wody oraz drewnianą szopę z wanną przeznaczoną do kąpieli leczniczych.
Źródło Paweł - od 13 kwietnia 2004r. jest pomnikiem przyrody nieożywionej. Ma kształt owalnej misy o średnicy 1,2m na 1,5m i głębokości ok. 30cm wypełnionej wodą pokrytą gęsto ułożonymi nitkami białych kolonii bakterii o długości ok. 50cm; na jej dnie występuje fioletowy osad bakterii siarkowych. Ze źródła wypływa woda wodorowęglanowo-wapniowa o mineralizacji 500mg/l i zawartości siarkowodoru w ilości 15,5mg/l.
Źródło Jacek - charakteryzuje je misa o kształcie nieregularnej gwiazdy i głębokości ok. 20cm. Od 13 kwietnia 2004r. jest pomnikiem przyrody nieożywionej.
źródło informacji
Copyright 2011-2021 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia