Skała Wieprzek Skała Wieprzek Skała Wieprzek Skała Wieprzek

SKAŁA WIEPRZEK

Grupa skałek zbudowana z piaskowców, piasków zlepieńcowatych i zlepieńców; bardzo grubo- i grubouławicone. Spągi ławic są nierówne, erozyjne (kanały erozyjne) oraz deformacyjne z licznymi pogrązami. Powszechne są powierzchnie amalgamacji. Wśród struktur depozycyjnych obserwować można strukturę masywną, laminację poziomą, warstwowanie przekątne i uziarnienie frakcjonalne. W stropowych częściach ławic występują ślady po toczeńcach ilastych oraz klastach łupkowych i żelazistych. Na ścianach rozwinęły się struktury komórkowe oraz arkadowe, a także konkrecje cementacyjne. Od 6 kwietnia 1987r. jest pomnikiem przyrody nieożywionej.
źródło informacji
Copyright 2011-2021 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia