Kamieniołom nefelinitów na Górze św. Anny Kamieniołom nefelinitów na Górze św. Anny Kamieniołom nefelinitów na Górze św. Anny Kamieniołom nefelinitów na Górze św. Anny

GÓRA ŚW. ANNY

Najwyższe wzniesienie dominującego nad otoczeniem Grzbietu Chełmu rozciągającego się z północnego-zachodu na południowy-wschód. Ma on długość ok. 20km, a szerokość ok. 5km i zapada na południe oraz zachód w kierunku doliny Odry. Wschodnie jego zbocze jest nieco mniej strome, zaś północne łagodnie przechodzi w Równinę Opolską. Nazwę zawdzięcza patronce kościoła i klasztoru franciszkańskiego znajdującego się w centrum miejscowości Góra św. Anny. Wcześniej jednak nazywała się ona: Chełm (wzgórze, wzniesienie), Góra Chełmowa, Góra Chełmska, Wysoka Góra, Góra św. Jerzego (od znajdującej się tu niegdyś kapliczki św. Jerzego), Święta Anna (Świętojańska, Świętoanieńska lub Annaberg) i Sankt Annaber.
W późnym paleogenie na obszar Góry św. Anny od południa nasuwały się Karpaty. W wyniku obciążenia obszaru Śląska, ugięciu i pęknięciu uległy tutejsze utwory powstałe w karbonie, triasie i kredzie. Wówczas przez głębokie rozłamy na powierzchnię zaczęła wydostawać się magma. Procesowi temu towarzyszyły wyrzuty materiału piroklastycznego. W konsekwencji na utworach kredowych formował się stożek wulkaniczny zbudowany z leżących na przemian warstw law i popiołów. Po oligocenie jednak nastąpiła całkowita jego erozja wraz z podścielającą go pokrywą kredową. Dzisiejszy konusowaty kształt Góry św. Anny nie ma zatem nic wspólnego z pierwotnym stożkiem. Jest on bowiem twardzielcem - odpornym na wietrzenie ostańcem stanowiącym fragment komina wulkanicznego wypełnionego nefelinitem.
1 | 2 | 3
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia