Kamieniołom gipsów Karabosy Kamieniołom gipsów Karabosy Kamieniołom gipsów Karabosy Kamieniołom gipsów Karabosy

KARABOSY

Nieczynny kamieniołom gipsów, w którym 2 października 1987r. utworzono pomnik przyrody nieożywionej, a 25 czerwca 2002r. - stanowisko dokumentacyjne. Według legend pod ciężarem swych win zapadł się tu pewien jegomość. I prawdopodobnie nie był on jedynym grzesznikiem, którego w taki sposób dosięgła tutaj kara boska. Stąd jednak najpewniej wzięła się jego nazwa; mówi się o nim także Skała.
Ochroną objęto znajdującą się w zachodniej części kamieniołomu ścianę o długości 70m i wysokości 5m. Odsłania się w niej środkowy fragment profilu serii gipsowej badenu z uskokami wypełnionymi brekcją gipsowo-ilastą i blokami wapieni pogipsowych tkwiącymi w szczelinach spękań. W skrzydłach wiszących tych uskoków widoczne są grubokrystaliczne gipsy szablaste, a bloki wapieni osiągają średnicę 30cm. W części wschodniej zaś na uwagę zasługują powierzchniowe formy krasowe wyjaśniające tajemnicę zapadania się gruntu. Są to nieregularne zapadliska (tzw. werteby), leje, rynny oraz jaskinie tworzące rozległe, ale niskie komory połączone z powierzchnią wnękami i szczelinami w częściowo zawalonych stropach; często są one zalane wodą lub położone nieznacznie powyżej współczesnego zwierciadła wód.
W Karabosach występują głównie gipsy szablaste tworzące ławice zbudowane z wydłużonych i zakrzywionych kryształów o wielkości od kilku do kilkunastu centymetrów. Są one zorientowane pionowo i tak też narastały w poszczególnych ławicach powstających na dnie płytkiego morza, ale odchylały się przeciwnie do ruchu prądów morskich. Podrzędnie występują tu także gipsy grubokrystaliczne charakteryzujące się gorzej wykształconymi i krótszymi kryształami oraz gipsy drobnoziarniste powstałe w rezultacie wytrącania się drobinek gipsu w całej masie zmineralizowanej wody wypełniającej basen morski.
źródło informacji
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2019 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite