Kamieniołom wapieni na Górze Zamkowej Kamieniołom wapieni na Górze Zamkowej Kamieniołom wapieni na Górze Zamkowej Kamieniołom wapieni na Górze Zamkowej

GÓRA ZAMKOWA

Wzniesienie stanowiące południowy fragment antykliny chęcińskiej (należy do niej także Góra Rzepka), której północna część to Góra Zelejowa. Świadczą o tym bliźniacze warstwy skalne, z których wzgórza te są zbudowane. Pierwotnie znajdowały się one na przeciwległych krańcach jednego wzniesienia, jednak w wyniku erozji odsłonięte zostało jego wnętrze zbudowane z miękkich osadów kambryjskich. Uwagę zwraca także asymetryczna morfologia Góry Zamkowej. Wynika ona z różnej twardości tworzących ją skał. Strome zbocze południowe budują twarde wapienie z rogowcami, a łagodne północne - stosunkowo miękkie i kruche dolomity.
W przeszłości Góra Zamkowa była miejscem poszukiwań i eksploatacji rud ołowiu. Wskazują na to liczne ślady starych robót górniczych. Wydobywana tu galena zawierała niewielkie ilości srebra. Na początku 1943 roku zaś eksploatację w kamieniołomie uruchomiła niemiecka firma drogowa Schalinger. Roboty trwały do czerwca roku 1944 i odsłoniły one prawie pionowo stojące warstwy skalne, z wyjątkiem części południowej, gdzie nachylone są one pod kątem 40°. Ławice różnią się między sobą grubością oraz zespołami faunistycznymi. W części północnej występują wapienie gruboławicowe z bogatą fauną ramienionogów, koralowców, ślimaków, liliowców, stromatoporów i amfiporów. W części środkowej zaś obecne są, również pionowo ustawione, wapienie z rogowcami powstałe w głębszym zbiorniku morskim przechodzące w części południowej w cienkoławicowe wapienie bez rogowców.
źródło informacji
Copyright 2011-2022 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia