Kamieniołom wapieni w Górkach Szczukowskich Kamieniołom wapieni w Górkach Szczukowskich Kopalnia rud ołowiu w Górkach Szczukowskich Kopalnia rud ołowiu w Górkach Szczukowskich

GÓRKI SZCZUKOWSKIE

Jedno z najważniejszych wystąpień barytu na obszarze Gór Świętokrzyskich. Złoże buduje okruszcowany pokład piaskowców triasowych o miąższości ok. 2m, długości - 200m i reprezentuje teletermalną formację ołowiano-cynkowo-barową obejmującą skupienia o przejściowym typie zmineralizowania (od galeny z barytem do monomineralnych żył barytowych). Mineralizacja barytem nakładała się na okruszcowanie galenowe, tworząc żyłki grubości nieprzekraczającej 1cm lub też impregnowała spoiwo w piaskowcach. Jego wystąpieniami zaczęto się interesować dopiero na początku XXw., jednak już w XII-XIVw. znajdował się tutaj ośrodek wydobywczy siarczków ołowiu. Do dziś po górniczej działalności na terenie Górek Szczukowskich i okolicy (Machnowica, Zapadnięta Karczma) zachowały się liczne szyby oraz leje zapadliskowe.
Na terenie wsi znajduje się także czynny od 1966r. dwupoziomowy kamieniołom. Eksploatuje się w nim szare wapienie wieku dewońskiego. Wykorzystuje się je do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych w budownictwie drogowym.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia