Kamieniołom wapieni Mogiłki w Kostomłotach Kamieniołom wapieni Mogiłki w Kostomłotach Kamieniołom wapieni Małe Górki w Kostomłotach Kamieniołom wapieni Małe Górki w Kostomłotach

KOSTOMŁOTY

Obszar wchodzący w obręb Wzgórz Kostomłockich, wśród których występują warstwy kostomłockie - ciemne wapienie górnego dewonu (fran) z nielicznymi soczewkami rogowców przykryte przez wapienie gruzłowe (nodularne) z wtrąceniami czertów gąbkowych. Powstawały one w środowiskach płytkiego i pośredniego szelfu o głębokości do kilkudziesięciu metrów - strefie kostomłockiej, która zajmowała miejsce pośrednie między płytkowodnym regionem kieleckim a głębokimi strefami zbiornika zlokalizowanymi w regionie łysogórskim.
Na wschód od wiejskich zabudowań znajduje się nieczynny od początku lat 90-tych XXw. kamieniołom - jeden z najciekawszych punktów odsłaniających na małej powierzchni niezwykle ciekawe formy fałdowe z towarzyszącymi im uskokami oraz mineralizacją. Warstwy skalne są tu mocno pofałdowane; w południowej części ściany wschodniej widoczne są utwory należące do warstw szydłowieckich. Są one reprezentowane przez cienko- i średnioławicowe wapienie margliste z wkładkami łupków marglistych. Amplitudy ich fałdów dochodzą do kilku metrów, a ich osie są poziome lub nachylone pod niewielkim kątem na wschód. Płaszczyzny osiowe posiadają niewielką wergencję północną (rzadziej południową). Najczęściej fałdy są symilarne, a koncentryczne widoczne są tylko w obrębie grubszych ławic wapieni. Na odsłoniętych ścianach kamieniołomu zobaczyć można też liczne uskoki i spękania zwykle wtórnie wypełnione kalcytem i barytem. Uskoki mają różny charakter: od nasuwczych, poprzez transgresywne, do czysto przesuwczych. W północnej części ściany wschodniej oraz na ścianie północnej widoczne są kilkumetrowe fragmenty ławic zdeformowanych podczas osuwania - osady osuwisk podmorskich. W profilu kamieniołomu oprócz wapieni i łupków występują: wapienie gruzłowe z wkładkami zlepieńców śródformacyjnych, brekcje wapienne oraz wapienie skrzemionkowane.
Po zachodniej stronie zabudowań zaś od 1973r. trwa eksploatacja wapienia kostomłockiego. Jego zasoby wynoszą nieco ponad 2,5mln ton; wykorzystuje się go przede wszystkim jako kruszywo do budowy dróg i pod nasypy kolejowe.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia