Kamieniołom piaskowców kwarcytowych Bukowa Góra Kamieniołom piaskowców kwarcytowych Bukowa Góra Kamieniołom piaskowców kwarcytowych Bukowa Góra Kamieniołom piaskowców kwarcytowych Bukowa Góra

BUKOWA GÓRA

Czynny kamieniołom piaskowców kwarcytowych zlokalizowany w Zagórzu na terenie otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Tworzą tu one dwa kompleksy o miąższości 50 i 70m rozdzielone łupkami. Spąg złoża i część zachodnia to seria zagórzańska, nad nią - łupki, jeszcze wyżej - piaskowce kapkazkie. Wody gruntowe obecne na wysokości 280m n.p.m., a docelowy (siódmy) poziom eksploatacyjny - 380m n.p.m. Wykorzystuje się je w przemyśle hutniczym, w budownictwie oraz jako kruszywo. Zawartość krzemionki dochodzi do 97%.
Piaskowce te (zwane kwarcytami) występują w kilku obszarach Gór Swiętokrzyskich: na północy (pas wychodni ciągnących się od Pasma Klonowskiego na zachodzie przez okolice Bodzentyna do Grzegorzowic na wschodzie), w synklinorium centralnym (okolice Kielc i Bielin), a także na południu (w części subregionu kaledońskiego - okolice Daleszyc i Cisów). Są one wykształcone w kilku seriach: pierwsza - piaskowce ilaste serii klonowskiej miąższości 30cm; druga - wyżejległe piaskowce plakodermowe serii barczańskiej, ławice 10-200cm; trzecia - piaskowce spiriferowe i ciosowe emsu, gruboławicowe piaskowe piaskowce kwarcytowe tworzące izolowane soczewki tkwiące wśród piaskowców rozsypliwych.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia