Bukowa Góra Bukowa Góra Kamieniołom piaskowców kwarcytowych Bukowa Góra Kamieniołom piaskowców kwarcytowych Bukowa Góra

BUKOWA GÓRA

Grzbiet Bukowej Góry budują osady górnej części profilu dolnodewońskiego (dolna partia możliwa do obserwacji na Barczy) - piaskowce spiriferowe powstałe w emsie. W górnej części profilu tych osadów występuje pakiet piaskowców szarych, gruboławicowych, drobno- i średnioziarnistych, miejscami z drobnym żwirem kwarcowym. Piaskowce są warstwowane poziomo i przekątnie w dużej skali i pocięte pionowymi spękaniami ciosowymi (poprzecznymi i podłużnymi). Warstwy są nachylone ku północy pod kątem 25°. Piaskowce tworzą skałki i zaczątki gołoborzy na północnych stokach Bukowej Góry.
Piaskowce te (zwane kwarcytami) występują w kilku obszarach Gór Swiętokrzyskich: na północy (pas wychodni ciągnących się od Pasma Klonowskiego na zachodzie przez okolice Bodzentyna do Grzegorzowic na wschodzie), w synklinorium centralnym (okolice Kielc i Bielin), a także na południu (w części subregionu kaledońskiego - okolice Daleszyc i Cisów). Są one wykształcone w kilku seriach: pierwsza - piaskowce ilaste serii klonowskiej miąższości 30cm; druga - wyżejległe piaskowce plakodermowe serii barczańskiej, ławice 10-200cm; trzecia - piaskowce spiriferowe i ciosowe emsu, gruboławicowe piaskowe piaskowce kwarcytowe tworzące izolowane soczewki tkwiące wśród piaskowców rozsypliwych.
Kwarcyty Pasma Klonowskiego są obecnie przedmiotem eksploatacji w kamieniołomie zlokalizowanym w Zagórzu na terenie otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Tworzą one tu dwa kompleksy o miąższości 50 i 70m rozdzielone łupkami. Spąg złoża i część zachodnia to seria zagórzańska, nad nią - łupki, jeszcze wyżej - piaskowce kapkazkie. Wody gruntowe obecne na wysokości 280m n.p.m., a docelowy (siódmy) poziom eksploatacyjny - 380m n.p.m. Wykorzystuje się je w przemyśle hutniczym, w budownictwie oraz jako kruszywo. Zawartość krzemionki dochodzi do 97%.
źródło informacji
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2019 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite