Niedźwiedzia Góra Dolina Racławki Źródło św. Elizeusza Sztolnia Galmanowa

GMINA KRZESZOWICE

Znajduje się w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej; obejmuje Płaskowyż Ojcowski, Rów Krzeszowicki oraz Garb Tenczyński. Szczyci się bogatą przeszłością geologiczną, w której niebagatelną rolę odegrały wydarzenia z końca ery paleozoicznej. Wówczas w tutejszym krajobrazie dominowały wulkany, czego dowodzą liczne intruzje oraz popioły wulkaniczne. Dobitnie zaznaczyła się także orogeneza alpejska; wtedy obszar gminy został zdeformowany przez liczne uskoki - powstał Rów Krzeszowicki obniżony względem sąsiednich struktur o kilkadziesiąt metrów (miejscami nawet o 250m). Gminny krajobraz ostatecznie ukształtowały czwartorzędowe potoki spływające z obszarów wyniesionych do pogrążonego Rowu Krzeszowickiego - powstały malownicze dolinki, w niektórych miejscach odsłoniło się wapienne podłoże pod postacią ostańców skalnych; powiększone zostały skalne pustki, tworząc jaskinie. Najnowsze dzieje to już obiekty antropogeniczne - kamieniołomy, kopalnie oraz sztolnie.
Nie jest zatem zaskoczeniem, że okolice Krzeszowic - dzięki ogromnej liczbie geoturystycznych atrakcji - są doskonałym miejscem do uprawiania tego typu turystyki. Obiektami godnymi polecenia są:
Dolina Czernki - wiedzie pośród wiejskiej zabudowy,
Dolina Eliaszówki - z jej zalesionych zboczy wypływają źródełka,
Dolina Miękini - wcięcie z lessem i poindustrialnym klimatem,
Dolina Racławki - jeden z najcenniejszych obszarów Wyżyny Krakowskiej,
Jaskinia Beczkowa - niesamowicie wymyta skalna rura,
Jaskinia Pod Bukami - chronione stanowisko nietoperzy,
Jaskinia Żarska - obszerna sala powstała na styku ławic,
Czatkowice - czynny kamieniołom górnokarbońskich wapieni,
Czerwieniec - stratotypowy profil osadów keloweju,
Dolomit ze Zbrzy - kamieniołom i odsłonięcie najstarszych skał osadowych rejonu krakowskiego,
Galman - pozostałości po kopalniach rud cynku i ołowiu,
Łom Pisarski - zarośnięty łom z hercyńskim uskokiem,
Łom z Uskokiem - zapuszczony łom z trzeciorzędowym uskokiem,
1 | 2
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia