Rekultywacja wyrobiska po eksploatacji piasku Zalew Balaton Zlepieńce myślachowickie Deformacje terenu po eksploatacji górniczej

GEOLOGICZNA ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA

Wytyczona w 2003r. ścieżka o długości 13km przedstawiająca ciekawe miejsca zlokalizowane na terenie gminy Trzebinia. Składa się na nią 5 łatwo dostępnych punktów zaopatrzonych w tablice informacyjne prezentujące obszerne spektrum zagadnień związanych z geologią terenu, procesami zachodzącymi na powierzchni Ziemi, skutkami eksploatacji górniczej, metodami rekultywacji terenów pogórniczych oraz ich późniejszego zagospodarowania. Nie jest oznakowana w terenie; trasa została poprowadzona umownie tak, aby dostęp do poszczególnych punktów był łatwy ze ścieżki.
Ścieżka rozpoczyna się przy zalewie Balaton ( 1 ), skąd na południowy-wschód (ul. św. Stanisława) doprowadza do drogi nr 79; na skrzyżowaniu - skręca w lewo na Olkusz (droga nr 791). Po prawej stronie w oddali widać krzyż górujący nad okolicą; w stokach góry, na której go wzniesiono, odsłaniają się zlepieńce myślachowickie ( 2 ; za ul. Kościelną w prawo - kamienista ścieżka wiedzie obok cmentarza i niewielkiego zagajnika). Za szczytem ścieżka kieruje w lewo (ukośnie odchodząca ul. Grunwaldzka), a na światłach - w prawo. Jest to teren kopalni węgla kamiennego Siersza; nieco dalej (w lesie, z lewej strony) natknąć się można na deformacje terenu po eksploatacji górniczej ( 3  - ok. 50ha obszar z kilkudziesięcioma lejami i zapadliskami powstałymi w wyniku wydobywania węgla; ich ilość ciągle rośnie; osiągają głębokość 10m, średnicę - 15m; teren ten nie nadaje się do zabudowy - jedyny możliwy kierunek zagospodarowania to istniejąca uprawa leśna ukrywająca jednocześnie szkody górnicze). Przez kolejne skrzyżowania ścieżka prowadzi
1 | 2
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia