Pustynia Błędowska Kamieniołom Libana Brama Bolechowicka Skamieniałe Miasto

MAŁOPOLSKI SZLAK GEOTURYSTYCZNY

Stworzony w 2006r. szlak, na którym znajduje się 50 obiektów geologicznych z województwa małopolskiego. Wśród nich przeważają skalne ostańce; nie brakuje kamieniołomów, ani dolin. Każde z miejsc ma przypisany numer, a trasa pomiędzy poszczególnymi punktami nie jest wyznaczona w terenie. Dodatkowo przy każdym obiekcie znajduje się (bądź znajdowała) tablica informacyjna z jego dokładnym opisem.
Poniższy wykaz powstał przy współpracy z Małopolską Organizacją Turystyczną oraz dzięki materiałom udostępnionym przez pomysłodawcę przedsięwzięcia - Wojciecha Schaba.
 1  - Jaskinia Szeroki Aven - przykład jaskini o genezie osuwiskowej,
 2  - Wzgórze Grodzisko w Jerzmanowicach - poligeneza ostańców jurajskich,
 3  - Masyw Sokolicy - wykształcenie i rozwój górnojurajskich kompleksów budowli węglanowych,
 4  - Szklary - sedymentacja wapieni płytowych i rozwój inicjalnych bioherm gąbkowych,
 5  - Żytnia Skała - geneza rozprzestrzeniania wapieni skalistych na Wyżynie Krakowskiej,
 6  - Geneza zjawisk krasu podziemnego Zakrzówka,
 7  - Piekary - zmienność facjalna wapieni górnej jury,
 8  - Brama Bolechowicka - wykształcenie wapieni jurajskich w strefie uskokowej,
 9  - Skały Twardowskiego - wykształcenie jurajskich i kredowych utworów węglanowych,
 10  - Skała Brodło - rozwój górnojurajskich budowli węglanowych,
 11  - Wapienie zrostkowe w okolicy Mnikowa,
 12  - Osady górnojurajskich spływów grawitacyjnych w Dolinie Kluczwody,
 13  - Brama Będkowska - geneza bram skalnych na Wyżynie Krakowskiej,
1 | 2
Copyright 2011-2021 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia